Tin nổi bật  >  Giải Trí

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019

- Sáng nay, các thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) với 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học đã hoàn thành xong bài thi của mình. Dưới đây là đề thi môn Sinh và gợi ý giải đề, mời bạn đọc tham khảo.

Bởi Hãng Giầy Đức Published on Thứ tư, 2019-06-26 11:24:39

Đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (mã đề 201):

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 1

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 2

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 3

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 4

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 5

Gợi ý giải đáp án môn Sinh mã đề 201:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 6

Tiếp tục cập nhật gợi ý đáp án...!

Đề thi không xuất hiện dạng bài mới, lạ

Giáo viên Tổ Sinh học – Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận xét, đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019, bám sát cấu trúc đề thi tham khảo và nội dung hướng dẫn về tổ chức kì thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, đề gồm 40 câu hỏi, nội dung thi nằm trong chương trình THPT và chủ yếu thuộc các nội dung kiến thức lớp 12 (90%), 10% số câu hỏi trong đề thuộc phần kiến thức lớp 11.

Xét về độ khó, các câu hỏi Vận dụng cao giảm hẳn so với đề thi năm 2018 cả về mức độ khó và số lượng câu hỏi và tương đương với đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và đào tạo công bố tháng 12/2018.

So với đề thi năm 2018, đề năm 2019 có dung lượng đề ngắn hơn (chỉ bao gồm 5 trang), với 8 câu hỏi đếm (năm 2018 là 20 câu hỏi đếm). Đề thi giải quyết tương đối tốt vấn đề phân loại thí sinh, đặc biệt là nhóm câu hỏi ở các mức điểm 8,9,10.

Đề thi không xuất hiện dạng bài mới, lạ, hầu hết là các dạng bài quen thuộc, học sinh đã được ôn tập kĩ trong quá trình ôn luyện.

Mục đích chính của kì thi THPT quốc gia cũng được nhấn mạnh là nhằm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT cộng với việc kết quả thi THPT quốc gia chiếm 70% trong công thức xét tốt nghiệp THPT nên cấu trúc và độ khó của đề thi cũng thể hiện đúng tinh thần đó với khoảng 24 câu hỏi đầu (60%) ở mức độ đơn giản với các dạng bài tương đối quen thuộc.

16 câu hỏi còn lại bắt đầu nâng dần về độ khó và phân hóa theo từng cấp độ và dải điểm. Đề thi có khoảng 4 câu hỏi ở mức độ Vận dụng cao (câu 120, 116, 115, 118), dành cho các thí sinh lấy điểm 10. Cụ thể có thể xem bảng so sánh dưới đây:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - 7

Nhật Hồng