Thông tin TK Ngân Hàng

Quí Khách Hàng có thể chuyển khoản trước cho hanggiayduc.com qua các tài khoản ngân hàng sau

ngan-hang-vietcombank

Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh xxxxxx,

Tên chủ TK: XXXXX

Số TK: XXXXXX

 

 

ngan-hang-agribank

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh XXXXXX

Tên chủ TK: XXXXXX

Số TK: XXXXX

 

 

ngan-hang-vietinbank

Ngân hàng Vietinbank - XXXXXX

Tên chủ TK: XXXXX

Số TK: XXXXX

 

 

ngan-hang-dongabank

Ngân hàng Đông Á - XXXXXX

Tên chủ TK: XXXXX

Số TK: XXXXX

 

 

ngan-hang-techcombank

Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh XXXXX

Tên chủ TK: XXXXXX

Số TK: XXXXXX